Homeopatija

individualni lek

ŠTA JE KLASIČNA HOMEOPATIJA?

Homeopatija kao individualni lek

Homeopatija je nauka koja leči akutne i hronične bolesti prema prirodnim zakonima. Ova metoda lečenja zasniva se na principima koji su stariji i od Hipokrata. Osnovao ga je pre oko 200 godina dr. CFS. Hahneman.

Glavni principi klasične homeopatije su:
• zakon sličnosti
• vitalna sila
• individualizacija
• dokazivanje leka
• dinamizacija
• upotreba pojedinačnih lekova u najmanjoj mogućoj dozi

Image
Image
Image

Homeopatija obuhvata celu osobu. Pacijenta doživljava kao pojedinca, osobu koju čine telo, duša i duh. Karakter, navike, mentalni i fizički simptomi, kao i bolesti koje se javljaju kod članova porodice, beleže se do najsitnijih detalja.

Prvenstveno se leči osoba, a ne njegova bolest. Homeopatski lekovi pomažu ljudima da ponovo pronađu ravnotežu i da se sami izbore sa svojim simptomima. Dvema osobama sa istom dijagnozom bolesti najverovatnije će biti propisana dva različita homeopatska leka.

Nije dijagnoza bolesti presudna, već način na koji pacijent izražava svoju bolest i simptomi koji ga razlikuju od drugog pacijenta sa istom dijagnozom bolesti.

Image
Image

Homeopatiji su potrebni lekovi u vrlo malim količinama, pripremljeni prema principima potenciranja (razblaživanje i mućkanje). Često su primarne supstance potencirane toliko da se u leku nalaze samo tragovi osnovne supstance.

Homeopatski lekovi nisu toksični u tako razblaženi i nemaju toksične neželjene efekte kao što je poznato u drugim medicinskim sistemima. Zato je to lek za sve uzraste, novorođenčad i trudnice.

U Hahnemannovo vreme homeopatija je prvi put prepoznata u lečenju epidemija kao što su Kolera ili šarlah, ili u akutnim slučajevima svih vrsta. Homeopatija je tada postala poznata širom sveta po uspehu u lečenju hroničnih bolesti koje se ponavljaju.

Image
Image

Ona ima moć da trajno izleči mnoge takve bolesti. Homeopatija je metoda lečenja zasnovana na čvrstim principima koje je Hahnemann formulisao. To su prirodni principi, i poput zakona fizike, oni će zauvek ostati na snazi.

To ne znači da će se homeopatija zaustaviti i da se nece razvijati, ali nece odstupiti od svojih sopstvenih osnova ili principa na kojima je utemelejna.