Informacije

o pacijentu

Informacije o pacijentu

Pokrivanje troškova zdravstvenim osiguranjem

Kao član Švajcarske asocijacije za homeopatiju (HVS), uz priznavanje medicinskog registra iskustva (EMR) i kompanija za zdravstveno osiguranje koje je odredila ASCA(uključujući VISANA i podružnice i egk), kompanije za zdravstveno osiguranje preuzimaju većinu troškova lečenja.

Potrebno je dodatno osiguranje za alternativne metode lečenja.

Da biste bili na sigurnoj strani, preporučujem da se obratite svom zdravstvenom osiguranju pre lečenja.

Image
Image
Image

Troškovi

Tarifa je po satu i izračunava se u jedinicama od pet minuta.

Obrada nakon konsultacija (analiza slučaja), kao i telefonska ili e-mail konsultacija takođe se naplaćuju u jedinicama od pet minuta po istoj tarifi.

Image
Image

Hitna dopuna

Za konsultacije van radnog vremena ordinacije, vikendom i praznicima, naplaćuje se dodatna paušalna hitna naknada od 30 sfr po tretmanu.

Image
Image

Reprogramiranje / otkazivanje

Dogovoreni datum je obavezujući za obe strane. U slučaju sprečenosti dolaska ili javljanja, molim vas da me obavestite telefonom ili e-mailom najmanje 24 sata (časa)? unapred. Ako propustite sastanak , rezervisano vreme će se naplatiti. Ako otkažete prekasno ili se ne pojavite, naplaćuje se celo rezervisano vreme.